Mise, vize, hodnoty

Naše mise

Působíme v oblastech, v nichž člověk zanechává na životním prostředí Země svou nevyhnutelnou negativní stopu. Snažíme se tuto stopu minimalizovat a při všech svých činnostech klademe maximální důraz na ekologii. „Čistá budoucnost“ je nejen naším mottem, ale především jedním z hlavních cílů našeho směřování. Chceme být dobrým sousedem, a proto na všech místech naší působnosti podporujeme vzdělávací a sportovní aktivity či jiné neziskové projekty vedoucí ke společenské odpovědnosti a ochraně životního prostředí. 

Naše vize

Jako lídr trhu odpadového hospodářství budeme svým zákazníkům vždy poskytovat nejkvalitnější služby při maximálním ohledu na životní prostředí. S ohledem na nejlepší možné technologie, nejmodernější technologické postupy a s maximálním šetřením přírodních zdrojů. 

Hodnoty AVE

Hodnoty

Profesionalita – Jsme experty v oboru a vzorem pro ostatní.

Výkonnost – Hledáme a zavádíme jednoduchá a efektivní řešení.

Flexibilita – Pružně reagujeme na nové situace a požadavky a neustále hledáme příležitosti pro zlepšení.

Týmová práce – Respektujeme se navzájem, uznáváme odlišné názory a táhneme za jeden provaz.

Partnerství – Zakládáme si na dlouhodobé spolupráci a otevřené komunikaci.

Růst – Rozvoj zaměstnanců je základním předpokladem růstu společnosti.

Ohleduplnost – Jsme ohleduplní k životnímu prostředí i k sobě navzájem.