Obce a státní správa

Komunální odpad

Zajišťujeme svoz, dotřídění a následné odstranění komunálního odpadu po celé České republice.

Velkoobjemový odpad

Zajišťujeme svoz, odstranění velkoobjemového odpadu, pronájem a svoz velkoobjemových kontejnerů pro města, obce, společnosti, podnikatele a občany po celé České republice.

Úprava zeleně

Zajišťujeme komplexní péči o zeleň měst a obcí v celé České republice.

Tříděný odpad / separovaný sběr

Zajišťujeme odvoz tříděného odpadu a druhotných surovin na území celé České republiky.

Veřejné osvětlení

Zajišťujeme údržbu a servis veřejného osvětlení pro města a obce po celé České republice.

Oprava a údržba místních komunikací

Zajišťujeme údržbu městských komunikací, jejich rekonstrukci i výstavbu nových komunikací na celém území České republiky.

Odpadkové koše

Máme k dispozici širokou nabídku odpadkových košů a nádob (popelnice, kontejnery na tříděný, komunální i průmyslový odpad, odpadkové koše, podzemní kontejnery, velkoobjemové kontejnery) .

Bioodpad

Zajišťujeme svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu po celé České republice.

Sběrné dvory

Zajišťujeme provoz sběrných dvorů na území celé České republiky. Odebíráme a vykupujeme druhotné suroviny.

Městský mobiliář

Poskytujeme pravidelnou údržbu a renovaci městského mobiliáře v rámci celé České republiky.

Dopravní značení

Provádíme služby v oblasti dopravního značení v souladu s platnou legislativou na území celé České republiky.

Demolice

Zajišťujeme kompletní demolice budov, průmyslových hal a dalších objektů po celé České republice.

Sanace průmyslových areálů

Zajišťujeme sanaci průmyslových areálů na území celé České a Slovenské republiky.

Úklid černých skládek

Odstraňujeme nelegální, tzv. černé skládky na celém území České republiky.

Úklid veřejných prostranství

AVE CZ provádí úklid veřejných prostranství na území celé České republiky.

Stavební práce

Zajišťujeme stavební práce, opravy i rekonstrukce na celém území České republiky.

Výkup tříděného odpadu / druhotné suroviny

Na našich sběrných dvorech a třídicích linkách odebíráme a vykupujeme papírový odpad, plast, sklo, železo, barevné kovy, dřevo a další.

Facility Management

Vnitřní a venkovní úklid budov či prostranství, čištění, údržba zeleně, správa budov.