Podnikatelé a firmy

Komunální odpad

Zajišťujeme svoz, dotřídění a následné odstranění komunálního odpadu po celé České republice.

Facility Management

Vnitřní a venkovní úklid budov či prostranství, čištění, údržba zeleně, správa budov.

Demolice

Zajišťujeme kompletní demolice budov, průmyslových hal a dalších objektů po celé České republice.

Tříděný odpad / separovaný sběr

Zajišťujeme odvoz tříděného odpadu a druhotných surovin na území celé České republiky.

Velkoobjemový odpad

Zajišťujeme svoz, odstranění velkoobjemového odpadu, pronájem a svoz velkoobjemových kontejnerů pro města, obce, společnosti, podnikatele a občany po celé České republice.

Bioodpad

Zajišťujeme svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu po celé České republice.

Stavební odpad

Zajišťujeme svoz, dotřídění a odstranění stavebního odpadu pro města, obce, podnikatele a občany po celé České republice.

Živnostenský odpad

Zajišťujeme svoz, dotřídění a odstranění živnostenského odpadu po celé České republice.

Gastroodpad

Zajišťujeme svoz, odstranění a využití odpadu z kuchyní a potravinářských provozů po celé České republice.

Infekční (zdravotnický) odpad

Zajišťujeme svoz a odstranění zdravotnického odpadu po celé České republice a v souladu s platnými legislativními předpisy.

Stavební práce

Zajišťujeme stavební práce, opravy i rekonstrukce na celém území České republiky.

Dopravní značení

Provádíme služby v oblasti dopravního značení v souladu s platnou legislativou na území celé České republiky.

Sanace průmyslových areálů

Zajišťujeme sanaci průmyslových areálů na území celé České a Slovenské republiky.

Úprava zeleně

Zajišťujeme komplexní péči o zeleň měst a obcí v celé České republice.