Demolice

Zajišťujeme kompletní demolice budov, průmyslových hal a dalších objektů. Disponujeme moderní demoliční technikou umožňující maximálně efektivní postupy a minimalizaci negativních vlivů na okolí. Veškerý odpad vzniklý při demolicích odvážíme k další úpravě. 

Objednat

Profesionální přístup zajistí maximálně efektivní průběh demolice bez zátěže okolí, jakou je hluk, tvorba prachu nebo vznik škod. Demolice provádí proškolený personál výhradně za pomoci moderních technologií.

Vzniklý odpad po demolici odklidíme a odvezeme k dalším úpravám či recyklaci v souladu s platnými zákony. Prostory zbavíme okolního nepořádku. Přpravíme plán i realizaci demolice pro nejrůznější druhy objektů.

Nabídka v oblasti demolic

  • připravujeme a realizujeme plány demolic
  • provádíme kompletní demolice včetně vyčištění prostoru od vzniklého odpadu
  • drcení stavebních sutí
  • odvážíme, zpracováváme a recyklujeme odpad z demolic

Demolice termínově i organizačně přizpůsobuje požadavkům zadavatelů, zajišťujeme maximální ochranu okolí demolice před nežádoucími vlivy (prašnost, hluk) s ohledem na BOZP a PO. Veškerý odpad z demolic je odvážen a odstraňován či využíván v souladu s platnou legislativou.

 

Podívejte se videoreportáž z naší speciální zakázky na recyklaci železničních vagonů ČD Cargo:

Cq_WdJOmFJQ

 

Objednejte si službu

Chcete se nás na něco zeptat? Ozveme se vám…

Kliknutím na tlačítko Odeslat souhlasím se zpracováním svých osobních údajů. Více informací naleznete zde.