Sanace ekologických zátěží

Poskytujeme komplexní řešení sanací kontaminovaných ploch včetně zpracování analýzy rizik, studie proveditelnosti, monitoringů, chemických analýz a dalších procesů. Disponujeme vlastním týmem specialistů – geologů a hydrogeologů, který patří mezi špičky ve svém oboru. Součástí naše týmu jsou specialisté s dlouhodobými zkušenostmi v oboru.
Odtěžený kontaminovaný odpad odstraňujeme na našich vlastních zařízeních.

Objednat

Komplexní řešení projektů sanací starých ekologických zátěží

➠Komplexní řešení sanací skládek

➠Rekultivace území po sanaci

➠Demolice objektů a průmyslových areálů

➠Geologické práce

➠Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

➠Poradenská činnost v oblasti ekologie, supervizní činnost

➠Komplexní služby v oblasti hydrogeologie, geologie a inženýrské geologie

➠Odběry vzorků odpadů, zemin a vod certifikovanými osobami

➠Hodnocení vlastností nebezpečných odpadů

➠Sanace a monitoring podzemních vod

➠Vlastní tým odborníků (geologové a hydrogeologové)

➠Odstranění odpadů nejmodernějšími metodami na vlastních zařízeních

➠Působnost po celém území ČR i v zahraničí

 

Prosím podívejte se na naši videoreportáž: Odstranění nelegální sklády v obci Hůry

 

Objednejte si službu

Chcete se nás na něco zeptat? Ozveme se vám…

Kliknutím na tlačítko Odeslat souhlasím se zpracováním svých osobních údajů. Více informací naleznete zde.