Komunální odpad

 

Zajišťujeme pravidelný svoz směsného komunálního odpadu, tříděných odpadů, nebezpečných odpadů, biologicky rozložitelného odpadu, velkoobjemového odpadu či odpadů z odpadkových košů. Poskytujeme nádoby a kontejnery na jednotlivé druhy odpadů. Naše služby nabízíme nejen městům a obcím, ale také živnostníkům a drobným podnikatelům.

Objednat

PRO OBČANYsvoz komunálního odpadu

Sběr a svoz směsného komunálního odpadu se řídí podle obecně závazné vyhlášky města nebo obce. Ta stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem (obec uzavře smlouvu se svozovou firmou a v ní definuje frekvenci a četnost svozu).

V případě potřeby odstranění většího množství objemného odpadu z domácností nebo mimo stanovené termíny svozu nabízíme odvoz odpadu dle individuální cenové nabídky.

PRO SPOLEČNOSTI A PODNIKATELE

Nabízíme odvoz směsného komunálního odpadu z kompletní řady sběrných nádob (popelnice o obsahu 80 l, 120 l, 140 l, 240 l a 360 l, kontejnery o obsahu 660 l, 770 l a 1100 l)

  • odvoz provádíme dle individuální dohody se zákazníkem
  • v rámci svozu směsného komunálního odpadu nabízíme i odvoz odpadků z košů
  • nabízíme zajištění svozu odpadu z jednorázových, veřejných či kulturních akcí

AVE CZ zajišťuje pravidelný svoz směsného komunálního odpadu, separovaných odpadů, nebezpečných odpadů, biologicky rozložitelného odpadu, velkoobjemového odpadu či odpadů z odpadkových košů. Realizuje a provozuje sběrné dvory v rozsahu podle požadavků smluvních partnerů. Služby nabízí nejen městům a obcím, ale také živnostníkům a drobným podnikatelům.

Nabídka v oblasti komunálního odpadu

  • zajištění komunálních služeb pro města, obce i podnikatele
  • pravidelné i individuální svozy odpadů
  • technika odpovídající nejvyšším evropským standardům
  • úklid stanovišť

Komunální odpad

AVE CZ zajistí svoz a odstranění vašeho komunálního odpadu na celém území České republiky. Disponujeme moderní technikou a dostatečným zázemím, které přizpůsobíme vašim požadavkům na četnost svozu i objem komunálního odpadu.

Objednejte si službu

Chcete se nás na něco zeptat? Ozveme se vám…

Kliknutím na tlačítko Odeslat souhlasím se zpracováním svých osobních údajů. Více informací naleznete zde.