Sběrné dvory

AVE CZ zajišťuje provoz sběrných dvorů (sběrných míst odpadu) na území celé České republiky. Na těchto místech mohou občané ukládat:

 • stavební a demoliční odpad
 • zeminu a kamení
 • biologicky rozložitelný odpad
 • objemný odpad
 • nebezpečný odpad
 • sklo
 • plasty
 • papír, kartony, časopisy a noviny
 • elektroodpad
 • autobaterie
 • železný odpad a barevné kovy

Kam s odpadem, který nepatří do popelnice?

Odpad, který nepatří do běžného komunálního odpadu, mohou občané nosit do našich sběrných dvorů v obcích i městech po celé České republice. Na velké množství netříděného odpadu poskytujeme sběrné kontejnery.

AVE zajišťuje sběrné dvory na odpad, který nelze recyklovat. Zpracování odpadu ze sběrných dvorů je důležité pro šetrný přístup k životnímu prostředí. Zabýváme se likvidací stavebního i přírodního odpadu, nebezpečného nebo nadměrného odpadu. Kontejnery jsou dostatečně velké, aby vyhověly požadavkům co největšího počtu klientů. Instalaci, ale také odvoz kontejnerů ze sběrného dvora, zajišťuje proškolený personál s ohledem na okolní prostředí. Ve sběrných dvorech provádíme také pravidelnou údržbu.

Objednejte si službu

Chcete se nás na něco zeptat? Ozveme se vám…

Kliknutím na tlačítko Odeslat souhlasím se zpracováním svých osobních údajů. Více informací naleznete zde.