Úprava zeleně

Poskytujeme pravidelnou údržbu parkových a velkoplošných prostranství, průmyslových areálů, zahrad, zemědělských ploch a sportovišť. Podle potřeb poskytujeme rovněž posudky, studie, projekty, inventarizace, poradenství a expertní činnosti v oblasti městské zeleně.

Objednat

Údržbu zajišťujeme profesionální mechanizací a technikou. Vyberte si z široké nabídky našich služeb:

 • Sečení veřejných travnatých ploch, sadů, parků, zahrad, průmyslových areálů, sportovišť a komunikací
 • Zakládání trávníků a jejích ošetřování
 • Výsadba a údržba květinových záhonů, keřů, stromů, živých plotů
 • Řez, prořez keřů a živých plotů
 • Prořez a kácení stromů a náletových dřevin - pomocí vysokozdvižné plošiny i lezeckou technikou
 • Frézování pařezů
 • Mechanické i chemické ošetření proti plevelům
 • Jarní a podzimní vyhrabání listí
 • Zálivka
 • Údržba zařízení (pískoviště, lavičky) přilehlých k udržovaným plochám se zelení
 • Úklid zelených ploch
 • Odvoz odpadu
 • Kompostování biologického odpadu

AVE CZ provádí zpracování půdy, ošetření a prořezávky vzrostlých stromů, kácení stromů, odstranění pařezů frézováním a štěpkování dřevní hmoty.

Nabídka údržby zeleně

 • správa, údržba a renovace městské zeleně
 • odborné konzultace při úpravách městské zeleně
 • sledování a předávání informací o moderních trendech v oblasti městské zeleně

Veškeré služby v oblasti péče o zeleň poskytujeme nejen městům a obcím, ale také fyzickým osobám, živnostníkům a podnikům.

Zeleň

AVE CZ zajistí správu a údržbu městské zeleně na celém území České republiky. Disponujeme moderní technikou a dostatečným zázemím.

Objednejte si službu

Chcete se nás na něco zeptat? Ozveme se vám…

Kliknutím na tlačítko Odeslat souhlasím se zpracováním svých osobních údajů. Více informací naleznete zde.