O nás

Historie AVE Beroun 

Historie původní společnosti Technické služby Beroun sahá až do roku 1960. V roce 1997 byla původně rozpočtová organizace Technické a zahradní služby města Berouna, jejímž zakladatelem byl Městský úřad Beroun, transformována do příspěvkové organizace. 1. 4. 2004 byla společnost dále přeměněna na obchodní společnost a to na společnost s ručením omezeným. V roce 2006 do společnosti vstoupil strategický partner, společnost Středočeské komunální služby, s.r.o. Od roku 2006 jsou společníky Technických služeb Beroun, s.r.o. Město Beroun 50% obchodním podílem a Středočeské komunální služby s.r.o., zbývajícím 50% obchodním podílem. 

V červnu 2014 došlo ke změně vlastnické struktury společnosti Středočeské komunální služby s.r.o. Od tohoto data je společnost Technické služby Beroun, s.r.o. součástí skupiny firem AVE CZ. Výše obchodních podílů je zachována, to znamená 50% obchodní podíl je nadále v držení Města Berouna.

Podpisem Smlouvy o převodu obchodního podílu s městem Berounem dne 13. 7. 2016 se skupina firem AVE stává 100% společníkem ve společnosti Technické služby Beroun.

Dne 1. července 2017 fúzí zaniká společnost Technické služby Beroun a vzniká nová provozovna Beroun nástupnické společsnoti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Fúze proběhla formou sloučení s rozhodným dnem fúze 1. ledna 2017.

Hlavní činnosti firmy:

 • Údržba a opravy místních komunikací, chodníků a prostranství
 • Čištění komunikací a prostranství
 • Zajišťování zimní údržby místních komunikací, veřejných chodníků a prostranství
 • Svoz odpadů včetně velkoobjemových a nebezpečných
 • Organizace a svoz tříděných odpadů
 • Provozování sběrného Eko-dvora
 • Instalace a údržba dopravního značení včetně vodorovného
 • Provoz a údržba veřejného osvětlení, světelné silniční signalizace a slavnostního osvětlení
 • Údržba veřejné zeleně a lesoparkuSlužby vozy
 • Správa městských pohřebišť
 • Provoz plaveckého bazénu
 • Provoz veřejných záchodků
 • Provoz medvědária
 • Provoz rozhledny na Městské hoře
 • Správa určeného majetku města
 • Správa tržiště
 • Odtahy vozidel
 • Zpětný odběr elektrozařízení