Čištění komunikací

Zákazníkům nabízíme jak celoroční pravidelnou péči, tak i jednorázové akce s čištěním a údržbou komunikací spojené. Práce provádíme na základě požadavků a přání zákazníka (obce, průmyslové podniky i živnostníky), vždy však po společné konzultaci, kdy zákazníkovi připravíme variantní řešení. Pro nabízené činnosti disponujeme moderní mechanizací a potřebným strojním a technickým vybavením včetně kvalifikované obsluhy.

 

LETNÍ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Letní čištění a údržba-CITYCATVeškeré služby provádíme výkonnou technikou, kterou obsluhuje zkušená, náležitě proškolená obsluha.

Nabízíme zejména tyto služby:

  • stojní mytí komunikací, průmyslových areálů, parkovišť, apod.
  • strojní metení komunikací komunikací, průmyslových areálů, parkovišť, apod.
  • úklid a čištění komunikací po haváriích
  • strojní metení chodníků
  • čištění kanalizačních vpustí

 

ZIMNÍ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBAZimní čištění a údržba-LADOG

Veškeré služby provádíme výkonnou technikou, kterou obsluhuje zkušená, náležitě proškolená obsluha.

 Nabízíme zejména tyto služby:

  • pluhování komunikací a chodníků, průmyslových areálů, parkovišť, apod.
  • posyp komunikací a chodníků, průmyslových areálů, parkovišť, apod.
  • sdružený výkon (pluhování+posyp) komunikací a chodníků, průmyslových areálů, parkovišť, apod.
  • ruční úklid schodišť, zastávek MHD