Nebezpečný odpad

SVOZ A ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Služby pro podnikatelské subjekty a obce

  • Svoz a likvidace nebezpečných odpadů dle požadavků zákazníka
  • Svoz a likvidace kalů z čištění průmyslových odpadních vod
  • Svoz a likvidace nebezpečných odpadů obsahující azbest
  • Svoz a likvidace odpadů kontaminovaných ropnými látkami
  • Svoz a odstranění tekutých nebezpečných odpadů
  • Stabilizace nebezpečných odpadů pomocí nejmodernějších technologií
  • Moderní vozový park odpovídající nejvyšším evropským standardům
  • Využití technologií v souladu s platnou legislativou a nejvyššími evropskými standardy

Kontakt:

Poradce pro ekologii / průmysl - Ing. David Svozil - T: 602 857 342, E: david.svozil@ave.cz

Služby pro občany města Ústí nad Labem

Mobilní svozy nebezpečného odpadu v jednotlivých lokalitách města Ústí nad Labem jsou organizovány odborem životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem ve spolupráci s AVE Ústí nad Labem s.r.o. Četnost svozu je vždy  stanovena pro každý kalendářní rok. Jednotlivé  termíny mobilních svozů nebezpečného odpadu jsou uveřejňovány průběžně v Městských novinách nebo na našich webových stránkách (viz Kalendář svozů).

Organizováním mobilních svozů se občanům umožňuje využít k odevzdání odpadu místa svého bydliště bez další cesty. Zároveň je však nutné, aby byl nebezpečný odpad předán výhradně pověřenému pracovníkovi AVE Ústí nad Labem s.r.o.

Nebezpečné odpady jsou např. vybité monočlánky, zbytky barev, ředidel, chemikálie, zářivky, pesticidy, staré léky, upotřebené oleje, kyseliny, louhy atd.

Nebezpečné odpady přijímají také sběrné dvory. 

Kontakty:

Oddělení odpadů - T: 475 316 274 nebo 475 316 247

Poradce pro ekologii / průmysl - Ing. David Svozil - T: 602 857 342, E: david.svozil@ave.cz