Sběrné dvory a rekultivace

SBĚRNÉ DVORY

  • přijímají veškeré druhy vytříděných odpadů (od občanů zdarma) včetně nebezpečných složek
  • umožňují sběr velkoobjemových odpadů z domácností (ledničky, sporáky, pračky, televizory, nábytek)

 

Sběrný dvůr Krásné Březno

Místo sběru: ul. Křižíkova - odbočka z Drážďanské ulice

Sběrný dvůr v Krásném Březně nepřijímá stavební odpady a odpady ze zeleně.Sběrný dvůr Krásné Březno

Provozní doba:

pro občany města Ústí nad Labem:

Pondělí - pátek 8:00 - 18:00 
Sobota 8:00 - 16:00
Neděle 8:00 - 14:00 (platí pouze v období březen - říjen včetně)

pro podnikatelské subjekty a ostatní:

Pondělí - pátek 8:00 - 18:00 
Sobota 8:00 - 14:00

Telefonické kontakty:
737 207 899 nebo 734 170 267

 

Sběrný dvůr a kompostárna Všebořice

Místo sběru: ul. Ke sběrnému dvoru 403/4 - areál uzavřené skládky stavebního odpadu AVE Ústí nad Labem s.r.o.

Provozní doba sběrného dvora: Sběrný dvůr Všebořice

pro občany města Ústí nad Labem:

Pondělí - pátek 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 16:00
Neděle 8:00 - 14:00 (platí pouze v období březen - říjen včetně) 

pro podnikatelské subjekty a ostatní:

Pondělí - pátek 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 14:00

 

Provozní doba kompostárny: Pondělí - pátek 6:30 - 17:00, Sobota 8:00 - 14:00

 

Telefonické kontakty:
472 743 913 nebo 734 769 239

 

Rekultivace skládky Všebořice

adresa: ul. Ke sběrnému dvoru 403/4

Zemina se nakládá pouze v pracovních dnech od 7:00 do 14:00.

Provozní doba: Pondělí - pátek 6:30 - 17:00

 

Od 1. 1. 2004 na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje provozujeme zařízení ke sběru, úpravě a využití odpadů v areálu uzavřené skládky stavebního odpadu AVE - Všebořice.

Na základě tohoto rozhodnutí nám byl udělen souhlas:

  • k provozování zařízení ke sběru, úpravě a využití odpadů
  • k rekultivaci skládky stavebního odpadu AVE Všebořice
  • k úpravě biologicky rozložitelných odpadů z údržby městské zeleně kompostováním

Firmám, podnikatelům, úřadům městských obvodů nabízíme tyto služby:

  • přijímaní odpadů k následnému využití pro rekultivaci skládky stavebního odpadu
  • přijímání odpadů k následnému využití pro kompostování - úprava biologicky rozložitelných odpadů kompostováním
  • služby poskytované technikou