Směsný komunální odpad

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Pro občanysvoz komunálního odpadu

Směsný komunální odpad - je složka komunálního odpadu, která zůstane po vytřídění všech ostatních složek.
Sběr a svoz směsného komunálního odpadu se řídí podle Obecně závazné vyhlášky města, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Ústí nad Labem.

V případě potřeby odstranění většího množství objemného odpadu z domácností nebo mimo stanovené termíny svozu nabízíme odvoz odpadu dle individuální cenové nabídky.

Pro firmy a podnikatele

  • nabízíme odvoz směsného komunálního odpadu z kompletní řady sběrných nádob (popelnice o obsahu 80 l, 120 l, 240 l a 360 l, kontejnery o obsahu 660 l, 1100 l)
  • odvoz provádíme dle individuální dohody se zákazníkem
  • v rámci svozu směsného komunálního odpadu nabízíme i odvoz odpadků z košů
  • nabízíme zajištění svozu odpadu z jednorázových, veřejných či kulturních akcí

        

 

Kontaktní osoby:
Lenka Nováková
referentka zákaznického centra
e-mail: ustinadlabem@ave.cz
GSM: 475 316 211, 724 964 287

Hana Málková
referentka zákaznického centra
e-mail: ustinadlabem@ave.cz
GSM: 475 316 212, 730 184 392