Údržba zeleně

ÚDRŽBA ZELENĚ

Komplexní služby v oblasti údržby veřejné i komunikační zeleně

Zákazníkům nabízíme jak celoroční pravidelnou péči, tak i jednorázové akce s údržbou zeleně spojené. Práce provádíme na základě požadavků a přání zákazníka, vždy však po společné konzultaci, kdy zákazníkovi připravíme variantní řešení. Pro činnosti spojené s údržbou zeleně disponujeme moderní mechanizací a potřebným strojním vybavením včetně kvalifikované obsluhy. 

Seznam nabízených služeb:

 • Seč veřejných travnatých ploch, sadů, parků, zahrad, průmyslových areálů, sportovišť, komunikací apod.
 • Zakládání trávníků a jejích ošetřování
 • Výsadba a údržba květinových záhonů, keřů, stromů, živých plotů
 • Řez, prořez keřů a živých plotů
 • Prořez a kácení stromů a náletových dřevin - pomocí plošiny i lezeckou technikouÚdržba zeleně
 • Frézování pařezů
 • Mechanické i chemické odstranění plevelů
 • Jarní a podzimní vyhrabání listí
 • Zálivka
 • Údržba zařízení (pískoviště, lavičky) přilehlých k udržovaným plochám se zelení
 • Úklid zelených ploch
 • Odvoz odpadu
 • Kompostování biologického odpadu