Úprava cen

 Úprava cen pro r. 2019

 

 Vážení obchodní partneři,

 děkujeme za přízeň a využívání našich služeb v  pomalu končícím roce 2018.

 Rok 2018 je ekonomicky srovnatelně úspěšný s rokem 2017, kdy meziroční růst HDP byl ve výši 4,2 %, přesto česká ekonomika naráží pomalu na svůj strop, a to zejména z důvodů téměř nulové nezaměstnanosti a tím pádem nedostatku volných zaměstnanců na trhu. Mezi další faktory výrazně ovlivňující cenotvorbu patří zejména meziroční nárůst cen nafty o 14 %, navýšení mzdových nákladů způsobené jednak silnou poptávkou logistických a výrobních podniků, ale i opětovně plánovaným zvýšením minimální mzdy, dále růst cen používaných materiálů, služeb a výrobků (18 %) a v neposlední řadě i nárůst klíčových bankovních sazeb.

Vzhledem k tomu, že si přejeme i nadále dlouhodobě garantovat úroveň našich služeb, kvalitu techniky a moderní řešení v oblasti využívání a odstraňování odpadů, jsme nuceni přistoupit s platností od 1. ledna 2019 k navýšení cen našich služeb, jež mj. u svozu směsného komunálního odpadu, plastů a skla činí 8,9 % a u papíru 6 %.

 Bližší informace obdržíte na našich zákaznických linkách (475 316 211, 475 316 212) nebo přímo v Zákaznickém centru v Ústí nad Labem, Neštěmická 779/4.

 Vážení obchodní partneři, děkujeme vám za dosavadní spolupráci a těšíme se na její další rozvoj v nadcházejícím roce 2019.

  

AVE Ústí nad Labem s.r.o.