AVE Kladno se stalo 100% společníkem v TS Beroun

18. července 2016 –

Podpisem Smlouvy o převodu obchodního podílu s městem Berounem dne 13.7.2016 navyšuje společnost AVE Kladno s.r.o. svůj stávající 50% obchodní podíl v TS Beroun a stává se tak 100% společníkem ve společnosti Technické služby Beroun, s.r.o..

TS Beroun dosahují ročního obratu ca.100 MCK a zaměstnávají 104 pracovníků. Mezi hlavní činnosti patří komplexní služby odpadového hospodářství, údržba veřejné zeleně, letní a zimní údržba komunikací a správa veřejného osvětlení jak v katastrálním území města Berouna, tak částečně i v přilehlých obcích.