Vyhledávání
  • Služby
  • Zákazníci
  • Sběrné dvory a provozovny
  • O společnosti
Vyhledávání

Oznamování protiprávního jednání/Whistleblowing

V souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jsme ve Skupině firem AVE zřídili interní oznamovací systém pro důvěrný příjem oznámení o uskutečněném nebo hrozícím protiprávním jednání. 

Abychom splnili veškeré zákonné požadavky, rozdělili jsme náš skupinový oznamovací systém na několik samostatných oznamovacích kanálů. Prosíme, abyste primárně využili oznamovací kanály společnosti, jejímž zaměstnancem jste nebo které se oznámení týká z jiného důvodu. Vaším oznámením se ale budeme zabývat a zajistíme ochranu Vaší totožnosti, i pokud využijete oznamovací kanál jiné společnosti ze skupiny.

 

KDO MŮŽE OZNAMOVACÍ SYSTÉM VYUŽÍT?

Pokud máte podezření na protiprávní jednání, ke kterému dochází ve společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. nebo v jakékoliv její dceřiné společnosti (společně Skupina firem AVE), máte možnost jej oznámit. Doporučujeme přednostní využití interního oznamovacího systému. 

Společnosti Skupiny firem AVE nejsou dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů povinny přijímat anonymní oznámení. Pro usnadnění prošetřování prosíme o uvedení jména a pracovní pozice, případně jiných údajů umožňujících Vaši identifikaci. Prošetření anonymního oznámení však není vyloučeno, bude-li se jevit jako důvodné.

 

ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ

Ve Skupině firem AVE přijímáme písemná i ústní oznámení. Písemné i ústní oznámení můžete podat prostřednictvím oznamovacího rozhraní dané společnosti Skupiny firem AVE. 

Ústní oznámení můžete podat i na osobní schůzce s příslušnou osobou. Osobní schůzku si můžete sjednat prostřednictvím kontaktních údajů příslušné osoby uvedených níže.

 

AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S.R.O.

Oznamovací rozhraní pro písemné a ústní oznámení: https://ave.whistlelink.com/ 

AVE PRAŽSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A.S.

Oznamovací rozhraní pro písemné a ústní oznámení: https://avepks.whistlelink.com/

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI AVE CZ

Pro ostatní společnosti ze Skupiny firem AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je zaveden sdílený oznamovací systém pro písemné a ústní oznámení: https://skupinaavecz.whistlelink.com/

Společnosti využívající sdílený oznamovací systém jsou AVE Kladno spol. s.r.o., AVE Kolín s.r.o., AVE Kralupy s.r.o., AVE Sběrné suroviny a.s., AVE Services s.r.o., AVE Ústí nad Labem s.r.o., Čistá Plzeň servis s.r.o., DOKOM FINAL s.r.o., EKO SKLÁDKA spol. s.r.o., ESG AVENSIS s.r.o., HERKUL, a.s., PETKA CZ, a.s., REKKA s.r.o., RELIEF PROJECTS s.r.o. a SKS INVEST s.r.o.

 

EXTERNÍ OZNAMOVÁNÍ

Oznámení je možno učinit rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeném u Ministerstva spravedlnosti, a to vyplněním formuláře dostupného z https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Pro co nejrychlejší a nejefektivnější řešení oznámení doporučujeme využít interní oznamovací systém.   

  1. Příslušná osoba
  2. Oznámení ve všech společnostech Skupiny firem AVE řeší pouze určené příslušné osoby. Příslušnou osobou Skupiny firem AVE je:
  3. Mgr. Miloš Jiřík, ředitel právního oddělení
  4. Kontaktní údaje příslušné osoby:
  5. +420 736 270 193, milos.jirik@ave.cz
  6. Kontaktní údaje slouží pouze k zodpovídání dotazů týkajících se oznamování nebo ke sjednání osobní schůzky s příslušnou osobou. Tyto údaje nejsou určeny k podávání oznámení. Pro podání oznámení využijte některý ze způsobů oznámení uvedený v sekci ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ.