Vyhledávání
  • Služby
  • Zákazníci
  • Sběrné dvory a provozovny
  • O společnosti
Vyhledávání

Čistá budoucnost je společný cíl

O společnosti

Vyhledejte sběrný dvůr / provozovnu

Vyhledejte sběrný dvůr / provozovnu

Naše mise
Působíme v oblastech, v nichž člověk zanechává na životním prostředí Země svou nevyhnutelnou negativní stopu. Snažíme se tuto stopu minimalizovat a při všech svých činnostech klademe maximální důraz na ekologii. „Čistá budoucnost“ je nejen naším mottem, ale především jedním z hlavních cílů našeho směřování. Chceme být dobrým sousedem, a proto na všech místech naší působnosti podporujeme vzdělávací a sportovní aktivity či jiné neziskové projekty vedoucí ke společenské odpovědnosti a ochraně životního prostředí.
Naše vize
Jako lídr trhu odpadového hospodářství budeme svým zákazníkům vždy poskytovat nejkvalitnější služby při maximálním ohledu na životní prostředí. S ohledem na nejlepší možné technologie, nejmodernější technologické postupy a s maximálním šetřením přírodních zdrojů. Korporátní video AVE vám v krátkosti představí naše služby a cíl našeho směřování.
AVE CZ – společensky a ekologicky odpovědná společnost (Report udržitelnosti skupiny firem AVE za rok 2021)

AVE CZ – společensky a ekologicky odpovědná společnost (Report udržitelnosti skupiny firem AVE za rok 2021)

6. ledna 2023 – Pro AVE, jako předního představitele v oblasti nakládání s odpady na českém trhu, je společenská odpovědnost nedílnou součástí všech aktivit.
7. ročník AVE Student Challenge na ČZU zná vítěze

7. ročník AVE Student Challenge na ČZU zná vítěze

24/5/2023

20. dubna se v sídle společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. konalo finále 7. ročníku soutěže AVE Student Challenge ve spolupráci s podnikatelským inkubátorem Point One ČZU a Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU). Do soutěže se zapojilo 78 studentů a z finálové dvanáctky, která představila své práce před zástupci a managementem AVE CZ a odborníky z univerzity, uspěly nejlépe Alexandra Tichá v kategorii inovace, Anna Honešová za celkové vystoupení a publikum nejvíce oslnila Adéla Straková.

Spolupráce podnikatelského inkubátoru Point One ČZU, České zemědělské univerzity v Praze a společnosti AVE CZ odpadové hospodářství má dlouholeté kořeny. Společné aktivity s lídrem v oblasti nakládání s odpady a zavádění nových technologií v rámci celého odpadového hospodářství je nesmírnou inspirací nejen pro studenty ČZU, ale i pro inkubované projekty v Point One. Dalšími společnými aktivitami jsou odborné stáže, zajímavé exkurze a spolupráce na bakalářských, diplomových a odborných pracích. Tyto činnosti přinášejí studentům potřebný praktický přesah do konkrétních komerčních výzev a zástupcům společnosti AVE CZ naopak neotřelé pohledy nové generace studentů na praktické řešení ekologických problémů.

Letošní 7. ročník AVE Student Challenge byl zaměřen na řešení výzev v rámci dvou témat:

• Zálohování PET lahví – výhody a nevýhody pro ekologii a odpady. Dopad na systém sběru obalů.
• Povinný sběr textilních odpadů a jejich následné využití při recyklaci.

Do finále soutěže, které probíhalo 20. dubna 2023 v sídle společnosti AVE CZ, se dostalo 12 nejlepších studentů, kteří v rámci prezentace představili své návrhy řešení odborné porotě složené z managementu AVE CZ a odborníků z ČZU. Tento ročník opanovaly ženy, jež ovládly všechny kategorie. Porota udělovala cenu za inovaci a vystoupení. Všichni zúčastnění následně vybrali vítěze ceny publika.

„V rámci 7. ročníku soutěže AVE Challenge jsme byli jako porota nadšeni počtem zúčastněných studentů. Oceňujeme zapálenost některých prezentujících finalistů do zadaných témat. V letošním roce nebylo lehké vybrat z kvalitních zástupců ČZU jednoznačné výherce. Prezentace často vyústily v živé debaty studentů a poroty, což přináší přidanou hodnotu oběma stranám. Z pohledu AVE si jednoznačně velmi vážíme dlouhodobé spolupráce s ČZU. Nápaditost ale i syrovost některých zpracování jsou pro nás velmi inspirativní,“ doplňuje marketingová ředitelka AVE Pavla Ivácková. Cena za inovaci, jež byla hlavní cena soutěže, byla vybrána na základě posouzení kvality zpracování tématu, využití navrhovaných řešení v rámci společnosti AVE CZ a za celkovou orientaci v dané problematice. Porotci Ing. Jan Šonský, Ing. Marek Livora, Ph.D., Ing. Andrea Jelínková, Ph.D., a Ing. Barbora Tojflová jako zástupci AVE CZ a zástupci ČZU doc., Ing. Vlastimil Altman, Ph.D. a Ing. Shuran Zhao zvolili jako vítězku Alexandru Tichou s její analýzou povinného sběru textilních odpadů a navrženým řešením pro lepší diagnostiku textilu v podobě tzv. digitálního pasu výrobku. Ten na základě QR kódu prozradí, z čeho se textil přesně skládá, podá informaci o jeho původu, opravitelnosti nebo recyklaci.

„Do soutěže jsem se přihlásila, protože letošní téma mě zaujalo a chtěla jsem se o něm dozvědět více. Ostatní soutěžící měli spoustu přínosných a zajímavých nápadů a názorů na dané problematiky a všichni předvedli skvělé výkony. Myslím si, že soutěž je velkým přínosem především pro studenty, kteří si mohou zkusit prezentovat své názory v bezpečném prostředí a dostanou relevantní feedback,“ komentuje svou účast v soutěži Alexandra Tichá.

Cena za vystoupení, jež se udělovala tento rok poprvé, byla vybrána na základě posouzení celkového projevu (práce s hlasem, gesty, výrazem, vtipem či napětím) a formy prezentace (vizuální stránky a struktury). Porota ve složení Ing. Kateřina Strnadová, Pavla Ivácková a Štěpánka Kozojedová jako zástupci marketingového a HR oddělení AVE CZ vybrali za vítězku Annu Honešovou, která minulý rok vyhrála cenu publika. Její letošní téma se zabývalo povinným sběrem textilních odpadů a zamýšlelo se nad módou na jedno použití. Cenu publika za celkový dojem, který hodnotili všichni zúčastnění, tj. obě poroty, studenti i zástupci Point One, vyhrála Adéla Straková, za svůj přístup k problematice zálohování pet lahví a za porovnání problematiky napříč Evropou. Za svoji prezentaci si odnesla věcné ceny od AVE CZ a finanční stipendium 2000 Kč stejně jako všechny výherkyně.

„Soutěže se společností AVE CZ jsem se zúčastnila z toho důvodu, že mě zaujalo jedno ze dvou témat – Zálohování PET lahví – které je u nás čím dál tím více aktuální. Zajímaly mě především názory ostatních soutěžících a odborné poznámky komise. Překvapil mě velmi mile (na minuty) rozplánovaný harmonogram prezentací a dále celková úroveň a profesionalita komise a celé soutěže,“ doplňuje vítězka ceny publika Adéla Straková.

Oceněným gratulujeme, finalistům blahopřejeme a všem zúčastněným přejeme hodně štěstí a třeba zase na viděnou příští rok při 8. ročníku AVE Student Challenge na ČZU.

Společnost AVE CZ získala pro svůj záměr výstavby spalovny průmyslových odpadů klíčový souhlas

Společnost AVE CZ získala pro svůj záměr výstavby spalovny průmyslových odpadů klíčový souhlas

12/5/2023

Společnost AVE CZ obdržela dne 11. května 2023 souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (MŽP) pro záměr modernizace spalovny průmyslových odpadů v Rybitví u Pardubic. Schválení znamená, že nic zásadního nebrání provedení modernizace.

Stanovisko je úspěšným završením dlouhodobého schvalovacího procesu, ve kterém byly v dokumentaci EIA zapracovány všechny připomínky, a záměr nerozporovaly ani další nezávislé autority – Česká inspekce životního prostředí, krajská hygienická stanice či Krajský úřad Pardubického kraje. Předpokladem je, že spalovna pomůže s bezpečným odstraněním odpadu především v Pardubickém a sousedním Královéhradeckém kraji. 

„Jde o zásadní milník v projektu, okolo kterého jsme vedli velmi intenzivní a pro nás přínosný dialog se širokou i odbornou veřejností. Rozhodnutí příslušných úřadů vnímáme jako potvrzení názoru, že záměr společnosti AVE CZ je ku prospěchu Pardubického kraje a České republiky jako celku,“ komentuje souhlasné stanovisko MŽP jednatel AVE CZ Aleš Hampl. 

Platí, že naprostou prioritou při plánování a realizaci záměru je ochrana zdraví obyvatel v okolí spalovny. Tomu napomohou nejmodernější dostupné technologie, včetně několikastupňového čištění spalin. „Provedení modernizace samozřejmě počítá i se všemi dalšími podmínkami, které MŽP v rámci schválení záměru zdůraznilo. Jde například o zabezpečení skladovacího prostoru pro odpady, instalaci protihlukových opatření, časová a místní omezení dopravy odpadu a podobně. Schválení modernizace je kromě toho pozitivní zprávou i v kontextu postupného legislativního omezování ukládání nebezpečných a dalších odpadů do skládek v příštích letech,“ dodává Aleš Hampl. 

 

Kontakt pro média: 
Pavla Ivácková, tisková mluvčí společnosti AVE CZ 
Tel.: +420 739 320 268, e-mail: pavla.ivackova@ave.cz 

AVE šíří ekologickou osvětu mezi mladými

AVE šíří ekologickou osvětu mezi mladými

11/5/2023

Společnost AVE se podílela na projektovém dni Setkání s vědou, který pro své studenty i letos uspořádalo Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav.  Pestrý program měl tentokrát podtitul Klimatická změna a začal výzvou Dostaň se do školy ekologicky.

Příjemný páteční den tak pro řadu studentů i pedagogů začal ranní jízdou na kole či koloběžce, pro některé dokonce pěší procházkou. Všem, kteří výzvu vyslyšeli, byly odměnou vstupenky do kina. V celodenním programu nechybělo např. mobilní planetárium, hodina moderní chemie, fyzikální divadlo, ukázka poskytování první pomoci od záchranářů, desková hra Lesárium nebo ekologický kvíz. 

Studenti vyšších ročníků se dále mohli zúčastnit řady zajímavých přednášek, které vedli vysokoškolští pedagogové a zástupci několika organizací. Jednou z nich byla i podnětná přednáška obchodního manažera AVE Ondřeje Matochy o třídění, zpracování a recyklaci odpadu v současnosti i s výhledem do budoucnosti, doplněná o řadu příkladů z praxe AVE, které klade stále větší důraz na udržitelnost a společenskou odpovědnost. 

O tom, že přednáška studenty zaujala, svědčila pozornost posluchačů, jejich zajímavé dotazy i závěrečný bouřlivý potlesk.

AVE bylo partnerem Bikemaratonu Beroun

AVE bylo partnerem Bikemaratonu Beroun

29/4/2023

Poslední dubnová sobota přilákala do Berouna řadu sportovních nadšenců, kteří se zúčastnili cyklistického závodu Bikemaraton Beroun Kooperativa. Akci pořádá organizace Kolo pro život a jedním z jejích partnerů je již tradičně i naše společnost. 

Bonusem pro účastníky byly krásné úseky podél Berounky. Vedle hlavních tras o délkách 33 a 51 kilometrů nechyběla ani kratší varianta pro rodiny. Nejmenší návštěvníci brázdili na odrážedlech speciální trasu. 

Kolo pro život je seriál amatérských závodů na horských kolech pro všechny bez rozdílu věku a výkonnosti. Každoročně se koná minimálně na 12 místech napříč Českem a v roce 2023 odstartoval závodem právě v Berouně svou 24. sezonu. 

Fotogalerii si můžete prohlédnout ZDE.

Společenská odpovědnost

Působíme v oblastech, v nichž člověk zanechává na životním prostředí Země svou nevyhnutelnou negativní stopu. Snažíme se tuto stopu minimalizovat a při všech svých činnostech klademe maximální důraz na ekologii. „Čistá budoucnost“ je nejen naším mottem, ale především jedním z hlavních cílů našeho směřování.