Vyhledávání
 • Služby
 • Zákazníci
 • Sběrné dvory a provozovny
 • O společnosti
Vyhledávání
SPOLEČNOST AVE

Pro čistší budoucnost

Skupina AVE patří mezi vedoucí společnosti na trhu zabývající se nakládáním s odpady, komunálními službami, sanacemi ekologických zátěží, demolicemi, údržbou a výstavbou komunikací a facility managementem. Na českém trhu působí od roku 1993 a je součástí skupiny EP Industries, která patří mezi nejvýznamnější průmyslová uskupení v České republice.

Naše mise
Působíme v oblastech, v nichž člověk zanechává na životním prostředí Země svou nevyhnutelnou negativní stopu. Snažíme se tuto stopu minimalizovat a při všech svých činnostech klademe maximální důraz na ekologii. „Čistá budoucnost“ je nejen naším mottem, ale především jedním z hlavních cílů našeho směřování. Chceme být dobrým sousedem, a proto na všech místech naší působnosti podporujeme vzdělávací a sportovní aktivity či jiné neziskové projekty vedoucí ke společenské odpovědnosti a ochraně životního prostředí.
Naše vize
Jako lídr trhu odpadového hospodářství budeme svým zákazníkům vždy poskytovat nejkvalitnější služby při maximálním ohledu na životní prostředí. S ohledem na nejlepší možné technologie, nejmodernější technologické postupy a s maximálním šetřením přírodních zdrojů. Korporátní video AVE vám v krátkosti představí naše služby a cíl našeho směřování.

Korporátní video

Vedení společnosti

Ing. Aleš Hampl, MBA

Jednatel

Bc. František Dombek

Jednatel

Ing. Radim Kotlář

Jednatel

Ing. Dušan Svoboda

Jednatel

Ing. Jan Žurek

Prokurista

Ing. Milan Korecký

Prokurista

Ing. Olga Šmídlová

Prokuristka

Ing. Michal Klimeš

Prokurista

Členství v odborných svazech a organizacích

Společenská odpovědnost
Společenská odpovědnost
Společenskou odpovědnost vnímáme jako neodmyslitelnou součást naší firemní politiky a kultury. Snažíme se, abychom v regionech, kde působíme, byli vnímáni jako dobří sousedé. Proto spolupracujeme s obcemi, městy i kraji a podporujeme řadu projektů a institucí z oblasti životního prostředí a vzdělávání. Náš závazek vůči trvale udržitelnému rozvoji a společenské odpovědnosti je v jádru všeho, co děláme.

Jsme ekologicky a společensky odpovědná společnost

Vždy se snažíme poskytovat ty nejkvalitnější služby při maximálním 
ohledu na životní prostředí, péči o zaměstnance a ohleduplnosti k 
místním komunitám. Mise, vize, hodnoty AVE


Okolí nám není lhostejné, pomáháme ostatním

Podporujeme rozvoj měst a obcí v regionech: účastníme se 
charitativních a kulturních akcí, podporujeme místní spolky a sportovní 
kluby. Se školami a obcemi spolupracujeme na projektech 
environmentální výchovy – pravidelně pořádáme tzv. Ekodny, Dny 
dětí, Dny Země. Pro děti a mládež pořádáme exkurze na naše zařízení, 
organizujeme soutěže ve sběru druhotných surovin, učíme děti třídit 
odpad. Projekty společenské odpovědnosti AVE se zaměřují především na ochranu životního prostředí a ekologické vzdělávání dětí. Přečtěte si více zde, jaké projekty například podporujeme. 
Provádíme sanace a rekultivujeme krajinu

Pomáháme životnímu prostředí zotavit se z dopadů těžkého či 
chemického průmyslu. Provádíme sanace starých ekologických zátěží. Kontaminované zeminy a vodní plochy vracíme do původního stavu, aby opět mohly sloužit lidem.


Chováme se transparentně

Snažíme se, aby naše podnikání bylo maximálně transparentní. Naši zaměstnanci dodržují přísný etický kodex a pravidelně absolvují školení z oblasti kartelového práva a zásad při získávání veřejných zakázek.


Jsme odpovědní, udržitelnost je v jádru všeho, co děláme.

Tam, kde je to možné, odpady využíváme, odvádíme tak odpad ze skládek, čímž snižujeme emise skleníkových plynů, šetříme přírodní zdroje a chráníme kvalitu ovzduší.

Staráme se o odpady, které společnost vyprodukuje, přičemž přísně ctíme ekologický aspekt našeho podnikání. Proto nejsou naše skládky pouze zařízeními pro ukládání odpadu, ale jsou vybaveny moderními třídicími linkami, dekontaminačními plochami i plochami pro biologickou úpravu odpadů a zařízeními na ekologické čištění průsakových vod. Skládkový plyn využíváme k výrobě elektrické energie a tepla.

Hodnoty naší společnosti

Sponzoring
Sponzoring

Společnost AVE CZ se v regionech, kde působí, podílí na řadě sponzorských aktivit. Pro mnohé obce je tak nejenom důležitým obchodním partnerem, ale stává se i významným partnerem pro místní sportovní kluby, kulturní spolky a charitativní organizace. Již dlouhodobě tak např. podporujeme: Judo Čáslav nebo Volejbalový klub Aero Odolená voda (Benátky nad Jizerou).

AVE CZ je mj. sponzorem špičkových týmů českého fotbalu jako např. AC Sparta a další.  

Nejvýznamnější partneři

Nejvýznamnější partneři

AC Sparta Praha

FK Mladá Boleslav

SJ Dynamo České Budějovice

FK Ústí nad Labem

HC Slovan Ústí nad Labem

FK Čáslav

FK Berrani Zlín

Novoborský šachový klub

Autodrom Sosnová a Rally Bohemia 2019

Volejbalový klub Odolená Voda

Floorbal Club Česká Lípa

Ypsilon Golf Liberec

Naše další podporované aktivity

Naše další podporované aktivity

Aktivita
Po čem muži touží 2
 • Volné pokračování úspěšné komedie režiséra Rudolfa Havlíka
 • Tisková zpráva s novými videi k filmu ZDE
 • Na další spot k filmu se můžete podívat ZDE
Aktivita
Zakletá jeskyně
 • Pohádka v režii Mariany Čengel Solčanské
Aktivita
Ubal a zmiz
 • nový film v režii Adama Hobzika 
 • v hlavních rolích Matouš Ruml
 • film bude v kinech od 8.7.2021
Aktivita
Deníček moderního fotra
 • nový film podle stejnojmenného románu Dominika Landsmana přichází do kin 11.8.
 • Deníček moderního fotra je celovečerním režijním debutem Jana Haluzy, který je zároveň i autorem scénáře

Tisková zpráva s novými videi k filmu ZDE

Aktivita
Zakleté pírko
 • pohádka v režii Zdeňka Trošky  
 • rozhovor s Lukášem Pavláskem najdete ZDE
Aktivita
Po čem muži touží
 • film režiséra Rudolfa Havlíka ve spolupráci se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou
Aktivita
Věčně tvá nevěrná
 • film Kamila Kožíška a Milana Cieslara
Aktivita
Čertoviny
 • pohádka v režii Zdeňka Trošky
Aktivita
Ekotopfilm Tour 2016 - 2017
 • nejstarší mezinárodní filmový festival s environmentální tematikou na světě
Aktivita
Malá technická univerzita
 • společnost AVE CZ se stala partnerem projektu Malá technická univerzita, konkrétně části Malý zpracovatel odpadů
Aktivita
Olympiáda dětí a mládeže v Karlových Varech 2020

Certifikace

Certifikace

Skupina firem AVE v České republice má zaveden jednotný způsob vedení a řízení organizace – integrovaný systém řízení v souladu s požadavky obecně závazných předpisů a mezinárodních norem.

ISO 9001

systém řízení jakosti

Dokument

ISO 14001

management životního prostředí

Dokument

ISO 45001

management bezpečnosti práce

Dokument

ISO 50001

management hospodaření energií

Dokument

Politika IMS

Politika integrovaného systému řízení skupiny firem AVE CZ

Dokument

Odborný podnik pro nakládání s odpady

Skupina firem AVE je rovněž držitelem oborového certifikátu „Odborný podnik pro nakládání s odpady“.

Dokument

Naše certifikáty jsou vystaveny pro následující rozsah činností

Naše certifikáty jsou vystaveny pro následující rozsah činností

komplexní služby v odpadovém hospodářství a ochraně životního prostředí

poskytování poradenských služeb v oblasti životního prostředí

rekultivační a hydrogeologické práce a sanace starých ekologických zátěží

zimní a letní údržba komunikací a údržba zeleně

využívání a zpracování odpadů a výroba materiálů pro rekultivaci a stavebnictví

správa budov a úklidové služby

Ke stažení

Ke stažení