Oznámení o zápisu fúze

7. července 2016 – Fúze společnosti AVE sběrné suroviny a.s. jako nástupnické společnosti a společnosti SKS - separace s.r.o.

Ke dni 1. července 2016 byla do obchodního rejstříku zapsána fúze společnosti AVE sběrné suroviny a.s. jako nástupnické společnosti a společnosti SKS - separace s.r.o., která proběhla formou sloučení s rozhodným dnem fúze 1. ledna 2016.

V důsledku zápisu fúze do obchodního rejstříku došlo k zániku společnosti SKS - separace s.r.o. bez likvidace. Nástupnickou společností vstupující do všech práv a povinností zaniklé společnosti je společnost AVE sběrné suroviny a.s..