Společnost AVE CZ s pokutami za skládky v Čáslavi a v Benátkách nad Jizerou nesouhlasí. Proti rozhodnutí MŽP podala žalobu.

8. října 2019 –

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zamítlo odvolání společnosti AVE CZ proti pokutě, kterou odpadové společnosti uložila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) za provozování skládek v Čáslavi a Benátkách nad Jizerou. Podle ČIŽP společnost AVE CZ při provozování skládek porušovala v listopadu 2017 integrovaná povolení a provozní řády. AVE CZ jakékoliv pochybení nadále odmítá a bude se bránit soudní cestou. 

Jsme přesvědčeni, že jsme postupovali dle platné legislativy a zcela v souladu s provozními řády skládek, a proto se budeme dále bránit soudní cestou. V celém sporu jde formálně pouze o to, zda společnost AVE CZ potřebuje na skládkách v Benátkách n. J. a v Čáslavi k provozování mezideponie pro dočasné ukládání nebezpečného odpadu určeného k termickému využití ve spalovně v Kralupech speciální provozní řád, který vyžaduje ČIZP, nebo zda je provozování obou mezideponií již platně zakotveno v současných provozních řádech obou skládek,“ vysvětluje tisková mluvčí AVE CZ Pavla Ivácková.

 

Pavla Ivácková, tisková mluvčí
pavla.ivackova@ave.cz

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10