Letní a zimní údržba místních komunikací

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti letní i zimní údržby místních chodníků. Služby provádíme výkonnou technikou, kterou obsluhuje zkušená a náležitě proškolená obsluha.

Objednat

V rámci letní údržby místních chodníků a komunikací se jedná zejména o:

 • strojní a ruční mytí chodníků
 • strojní a ruční metení chodníků
 • úklid a odstranění exkrementů
 • čištění kanalizačních vpustí
 • ošetření chodníků a komunikací proti plevelům

V rámci zimní údržby chodníků a komunikací zodpovídáme za:

 • odstranění sněhu
 • posyp chodníků a komunikací
 • sdružený výkon (plužení a posyp) komunikací a chodníků, průmyslových areálů, parkovišť, apod.
 • ruční úklid schodišť, zastávek MHD, náměstí

AVE CZ nabízí a provádí komplexní služby v oblasti čištění a údržby komunikací

Zákazníkům nabízíme jak celoroční pravidelnou péči, tak i jednorázové akce s čištěním a údržbou komunikací spojené. Pro nabízené činnosti disponujeme moderní mechanizací a potřebným strojním a technickým vybavením včetně kvalifikované obsluhy.

Úklid a čištění po veřejných akcích

Poskytujeme komplexní zajištění úklidu a čištění po jednorázových veřejných akcích (koncerty, festivaly, dětské dny, politická shromáždění, sportovní akce, dny otevřených dveří.).

Nabízíme zejména tyto služby:

 • strojní metení ploch, ulic, parkovišť, náměstí, areálů apod.
 • strojní mytí ploch, ulic, parkovišť, náměstí, areálů apod.
 • ruční dočištění
 • odvoz uklizeného odpadu

Objednejte si službu

Chcete se nás na něco zeptat? Ozveme se vám…

Kliknutím na tlačítko Odeslat souhlasím se zpracováním svých osobních údajů. Více informací naleznete zde.