Tříděný odpad

ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Separované odpady jsou recyklovatelné složky komunálního odpadu. Jsou to především odpady z obalů, dále noviny, časopisy, letáky apod. Dělíme je podle materiálu na papír, plasty a sklo.

Svoz separovaných odpadů provádíme z kontejnerů na separovaný odpad na území města Ústí nad Labem, kde jsou rozmístěny kontejnery na papír, plasty a sklo. Tato stanoviště separačních nádob slouží pro vhazování odpadu produkovaného občany města.

MODRÝ kontejner na PAPÍR: 

 • neznečištěný suchý papír Tříděný odpad
 • karton
 • lepenka
 • časopisy
 • knihy, sešity
 • čistý obalový papír
 • kancelářský papír

 ŽLUTÝ kontejner na PLASTY:

 • PET lahve
 • lahvičky od domácí kosmetiky
 • plastové fólie
 • igelitové tašky
 • drobné plastové výrobky a obaly
 • nápojové kartony

 ZELENÝ kontejner na SKLO:

 • bílé a barevné lahve od nápojů
 • velké skleněné střepy
 • tabulové sklo
 • sklenice

 

Kontaktní osoby:
Lenka Nováková
referentka zákaznického centra
e-mail: ustinadlabem@ave.cz
GSM: 475 316 211, 724 964 287

Hana Málková
referentka zákaznického centra
e-mail: ustinadlabem@ave.cz
GSM: 475 316 212, 730 184 392

Soubory ke stažení