Ostatní služby

Dopravní značení

Provádíme služby v oblasti dopravního značení.dopravni znaceni

Veškeré používané prvky splňují požadavky stanovené platnou legislativou.

Nabízíme zejména tyto služby:

  • trvalé svislé dopravní značení
  • přechodné svislé dopravní značení
  • trvalé vodorovné dopravní značení
  • výměna uličních vpustí

 

Úklid a čištění po veřejných akcích

Poskytujeme komplexní zajištění úklidu a čištění po jednorázových veřejných akcích.úklid a čištění po akcích

Jedná se zejména o koncerty, festivaly, dětské dny, politická shromážďění, sportovní akce, dny otevřených dveří aj.

Nabízíme zejména tyto služby:

  • strojní metení ploch, ulic, parkovišť, náměstí, areálů apod.
  • strojní mytí ploch, ulic, parkovišť, náměstí, areálů apod.
  • ruční dočištění
  • odvoz uklizeného odpadu