Search
  • Services
  • Customers
  • About us
Search

Oznamování protiprávního jednání/Whistleblowing

ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ 

Pokud máte podezření na protiprávní jednání, ke kterému dochází ve společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. nebo v jakékoliv její dceřiné společnosti (dále také jen „Společnost“), máte možnost jej oznámit. Doporučujeme přednostní využití interního oznamovacího systému. Způsoby oznámení v rámci interního oznamovacího systému jsou následující: 

  1. písemně, prostřednictvím chráněného webového rozhraní přístupného z adresy ave.whistlelink.com,
  2. ústně, a to pořízením zvukové nahrávky prostřednictvím chráněného webového rozhraní přístupného z adresy ave.whistlelink.com nebo osobním oznámením příslušné osobě. Osobní schůzku si můžete sjednat prostřednictvím kontaktních údajů příslušné osoby.

Oznámení je možno učinit rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeném u Ministerstva spravedlnosti, a to vyplněním formuláře dostupného z https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Pro co nejrychlejší a nejefektivnější řešení oznámení doporučujeme využít interní oznamovací systém.   

Společnost není dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů povinna přijímat anonymní oznámení. Pro usnadnění prošetřování prosíme o uvedení jména a pracovní pozice, případně jiných údajů umožňujících Vaši identifikaci. Prošetření anonymních oznámení není však vyloučeno, budou-li se jevit jako důvodné.

Příslušná osoba

Oznámení ve Společnosti řeší pouze určená příslušná osoba. Příslušnou osobou je:

Mgr. Miloš Jiřík, ředitel právního oddělení
Kontaktní údaje příslušné osoby:
+420 736 270 193
milos.jirik@ave.cz

Kontaktní údaje slouží pouze k zodpovídání dotazů týkajících se oznamování nebo ke sjednání osobní schůzky s příslušnou osobou. Tyto údaje nejsou určeny k podávání oznámení.  Pro podání oznámení využijte některý ze způsobů oznámení uvedený v sekci ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ