Geosan Group není subdodavatelem AVE CZ v zakázce na odstranění nadbilančních kalů z ropných lagun Ostramo v Ostravě

21. dubna 2016 – Společnost AVE CZ odpadové hospodářství vyhrála výběrové řízení na odstranění nadbilančních kalů z ropných lagun Ostramo v Ostravě. Se státním podnikem Diamo uzavřela smlouvu a převzala tak všechny závazky a záruky za realizaci této zakázky vůči státu.

„S firmou Geosan Group jsme podepsali pouze takzvanou příkazní smlouvu, která se týká výhradně spolupráce v legislativní rovině. Cílem je využít povolení, která už firma v minulosti získala, abychom maximálně urychlili celý legislativní proces a tím i maximálně urychlili zahájení samotných odtěžovacích prací, aby se ulevilo obyvatelům sídliště Fifejdy,“ vysvětluje jednatel AVE CZ Roman Mužík.

Společnost AVE CZ ani v nabídce ani ve smlouvě, kterou uzavřela se společností DIAMO, neuváděla Geosan Group jako svého subdodavatele.

Jednotliví subdodavatelé budou specifikováni v realizačním projektu, který aktuálně společnost AVE CZ zpracovává a každou jednotlivou subdodavatelskou firmu bude muset schvalovat zadavatel zakázky.

Společnost AVE CZ v současné době nepočítá s tím, že by jejím subdodavatelem mohla být společnost Geosan Group.

 

 

 

Jana Vondráková                                                         

Tisková mluvčí                                                             

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.