Odpadové hospodářství

Komunální odpad

Zajišťujeme svoz, dotřídění a následné odstranění komunálního odpadu po celé České republice.

Tříděný odpad / separovaný sběr

Zajišťujeme odvoz tříděného odpadu a druhotných surovin na území celé České republiky.

Výkup tříděného odpadu / druhotné suroviny

Na našich sběrných dvorech a třídicích linkách odebíráme a vykupujeme papírový odpad, plast, sklo, železo, barevné kovy, dřevo a další.

Velkoobjemový odpad

Zajišťujeme svoz, odstranění velkoobjemového odpadu, pronájem a svoz velkoobjemových kontejnerů pro města, obce, společnosti, podnikatele a občany po celé České republice.

Bioodpad

Zajišťujeme svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu po celé České republice.

Stavební odpad

Zajišťujeme svoz, dotřídění a odstranění stavebního odpadu pro města, obce, podnikatele a občany po celé České republice.

Nebezpečný a průmyslový odpad

Vyhodnocujeme, svážíme, a odstraňujeme nebezpečný odpad. Transport odpadu zajišťujeme moderní a bezpečnou technikou.

Živnostenský odpad

Zajišťujeme svoz, dotřídění a odstranění živnostenského odpadu po celé České republice.

Gastroodpad

Zajišťujeme svoz, odstranění a využití odpadu z kuchyní a potravinářských provozů po celé České republice.

Infekční (zdravotnický) odpad

Zajišťujeme svoz a odstranění zdravotnického odpadu po celé České republice a v souladu s platnými legislativními předpisy.

Odpadkové koše

Máme k dispozici širokou nabídku odpadkových košů a nádob (popelnice, kontejnery na tříděný, komunální i průmyslový odpad, odpadkové koše, podzemní kontejnery, velkoobjemové kontejnery) .

Sběrné dvory

Zajišťujeme provoz sběrných dvorů na území celé České republiky. Odebíráme a vykupujeme druhotné suroviny.

Úklid černých skládek

Odstraňujeme nelegální, tzv. černé skládky na celém území České republiky.

Provozování řízených skládek odpadů