Nebezpečný a průmyslový odpad

Vyhodnocujeme, svážíme, energeticky využíváme a odstraňujeme nebezpečný odpad. Transport odpadu zajišťujeme moderní a bezpečnou technikou odpovídající nejvyšším evropským standardům. Služby spojené s odstraňováním nebezpečného odpadu jsou součástí komplexního odpadového hospodářství poskytovaného městům a obcím nebo jednotlivě drobným živnostníkům a komerčním subjektům.

Objednat

Nabízíme mimo jiné tyto služby:

  • Svoz a odstranění nebezpečných odpadů dle požadavků zákazníka
  • Svoz a odstranění kalů z čištění průmyslových odpadních vod
  • Svoz a odstranění nebezpečných odpadů obsahující azbest
  • Svoz a odstranění odpadů kontaminovaných ropnými látkami
  • Svoz a odstranění kapalných a plynných nebezpečných odpadů
  • Stabilizace nebezpečných odpadů pomocí nejmodernějších technologií
  • Využití technologií v souladu s platnou legislativou a nejvyššími evropskými standardy

AVE CZ zajišťuje odvoz a odstranění nebezpečných odpadů z průmyslové, živnostenské i komunální sféry v rámci celé České republiky.

Vlastníme koncová zařízení a technologie pro zpracování, úpravy, využití a odstranění odpadů – biodegradace (biodegradační plochy), termické odstranění (spalovny), stabilizace (solidifikační linky), řízené uložení (skládky nebezpečných odpadů).

Pro správu a nakládání s nebezpečnými odpady disponujeme speciálním odborným oddělením.

  • vyhodnotíme nebezpečnost odpadů a určíme způsob nakládání a odstranění
  • zabezpečíme bezpečný převoz odpadů
  • zajistíme bezpečné odstranění odpadů

Nebezpečný odpad

AVE CZ zajistí svoz a odstranění Vašeho nebezpečného a průmyslového odpadu na celém území České republiky. Disponujeme moderní technikou a vlastními koncovými zařízeními pro odstranění nebezpečného odpadu.

Objednejte si službu

Chcete se nás na něco zeptat? Ozveme se vám…

Kliknutím na tlačítko Odeslat souhlasím se zpracováním svých osobních údajů. Více informací naleznete zde.