Vyhledávání
  • Služby
  • Zákazníci
  • Sběrné dvory a provozovny
  • O společnosti
Vyhledávání
Tříděný odpad se po svátcích značně navýší

Tříděný odpad se po svátcích značně navýší

Tříděný odpad se po svátcích značně navýší

10/1/2023
AVE

10. ledna 2023 – Jak se nakládá s vánočním odpadem - o kolik ho každoročně přibyde, jak je to s jeho tříděním a zpracováním?

Podívejte se na rozhovor s naším kolegou Jaroslavem Židlickým, vedoucím třídicí linky v Benátkách n. J., který poskytl pro portál tn.cz zde:

https://tn.nova.cz/videa/4950-zive-vstupy-a-rozhovory/338605-po-silvestru-zustava-hromada-odpadu-jake-jsou-nejvetsi-chyby-v-jeho-trideni

Obalového papíru je po svátcích až o 50 % více. Obalového skla asi o 40% více a plastu přibližně o 30% více. Odpovídá to samozřejmě našim spotřebitelským návykům jako je balení vánočních dárků a vyšší spotřeba lihovin či potravin během svátků.  

Další články na téma

Další články na téma

Rostliny pro květinovou výzdobu přijely do Kolína z Regensburgu

Rostliny pro květinovou výzdobu přijely do Kolína z Regensburgu

2/6/2023

V dalších dnech se tu objeví i květiny v závěsných květináčích na sloupech veřejného osvětlení. Celkem bylo pro letošní květinovou výzdobu použito 5 269 kusů rostlin, které přijely až z Německa. Tyto květiny se adaptovaly v zahradnictví u Jiřího Hrušky ve Velimi, kde se o ně zahradníci starali s náležitou odbornou péčí, abychom je mohli krásně nakvetlé ve středu 31. května 2023 umístit téměř po celém Kolíně, například u vstupu do základní školy v Sendražicích. Ve většině pyramid jsou klasické muškáty nebo petúnie, nově máme v některých kompozicích i vějířovky, verbeny nebo minipetúnie. Letošními barvami pyramid na Karlově náměstí jsou červená a bílá. Do této kombinace jsou sladěné i květinové mísy a závěsné květináče. Květiny budou zdobit město Kolín až do října.

 

Rozhovor s Věrou Suchomelovou, jednatelkou AVE Kolín s.r.o.

Rozhovor s Věrou Suchomelovou, jednatelkou AVE Kolín s.r.o.

31/5/2023

Nejen v očích rodičů jste vstřícným zaměstnavatelem. Proč je pro AVE kvalita vztahů se zaměstnanci tak důležitá?

Osobně si myslím, že naše společnost může být tak dobrá a úspěšná, jak se stará a pečuje o své zaměstnance. Vidím v tom přímou úměrnost. Mým úkolem je, aby se zaměstnanci v práci cítili dobře, aby se jim dobře pracovalo a do práce se těšili. Je to jeden z mých hlavních osobních cílů. Přeci jen v zaměstnání trávíme všichni hodně času. Preferuji týmovou práci a pro dobrý tým jsou dobré vztahy základem úspěchu. A v úspěšné společnosti se pracuje vždy lépe.


Jakou podporu mají zaměstnanci pečující o děti nebo své blízké, např. z důvodu stáří či dlouhodobé nemoci?

Každý z našich zaměstnanců má v naší společnosti své pevné místo, svěřenou oblast, své úkoly. Pro mě jako zaměstnavatele je důležité, aby zaměstnanec odváděl svoji práci dobře. Pokud se zároveň musí postarat o své blízké, ať už rodiče či děti, je to pro něj dvojnásobně náročné. S každým takovýmto zaměstnancem hledáme individuální řešení jeho osobní situace. Může to být například částečný pracovní úvazek, po určitou dobu práce na dálku, flexibilní pracovní doba ale také možnost interního koučinku. Vstřícnost k hledání individuálních řešení je jedním z nejsilnějších pilířů AVE prorodinné politiky.


Co se stane, když od vás rodič odchází na rodičovskou dovolenou? Udržujete s ním dál kontakt?       

Se zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené udržujeme vztahy i nadále. Chceme, aby se cítili být součástí týmu, jsme s nimi v kontaktu, co se týče jejich případného rozvoje, školení, zveme je na celofiremní události, teambuildingy, sdílíme s nimi benefity, diskuse o odborných otázkách. V případě, že vykonávají specifické odborné činnosti, spolupracují s námi většinou v nějaké formě i po dobu svých mateřských a rodičovských povinností.

V AVE jsme pyšní na to, že jsme v loňském roce získali certifikát „Společnost přátelská rodině“, a sice na základě auditu organizace Síť pro rodinu. Odráží to skutečnost, že se snažíme vycházet vstříc potřebám našich zaměstnanců tak, aby mohli sladit svůj pracovní a osobní život. Tyto procesy podporujeme dlouhodobě.


Flexibilní pracovní doba a zkrácené úvazky jsou pro řadu zaměstnanců nutností, kdo je u vás nejvíce využívá a v čem je největší přínos těchto benefitů?

Možnosti flexibilní pracovní doby využívají zejména ženy s malými dětmi a také zaměstnanci pečující o své rodiče či blízké. Mé zkušenosti s těmito lidmi jsou takové, že si toho velmi váží. Jsou to většinou naši nejlepší zaměstnanci.


Jak to bylo ve vašem případě a co jste v období rodičovské dovolené a po jejím návratu od firmy nejvíce ocenila?

Na mateřskou dovolenou jsem odcházela z pozice jednatelky společnosti. Ve společnosti jsem na této pozici pracovala druhým rokem a byl to opravdu náročný rok. Po všech restrukturalizačních změnách, které v tom období ve společnosti probíhaly, jsme začali budovat nové sídlo společnosti, kam jsme se měli přestěhovat.

S vedením naší mateřské společnosti jsme se dohodli, že i nadále zůstanu na pozici statutárního orgánu a v mém přímém výkonu ve vedení mě po určitou dobu nahradí seniorní kolega, který měl dlouholeté zkušenosti ve vedení jedné z našich nejlepších provozoven. Byl již krátce v důchodu a rád se vrátil na manažerskou pozici ze smutných osobních důvodů. Společnost v té době pomohla nám oběma. Na dálku jsme konzultovali, spolupracovali, já jsem tak jednou týdně přijela, abych viděla, jak pokračujeme ve výstavbě.

Je třeba říct, že jsem byla již od začátku přesvědčená, že se chci po mateřské dovolené po 6 měsících vrátit naplno do práce. Bylo to náročné období, ale práce i syn mě naprosto naplňovali. Měla jsem velké štěstí. Bez podpory naší společnosti by to však nešlo. Věřili mi a já doufám, že jsem to naší firmě vše vrátila. Společnost AVE řídím již 16. rok a stále mě to baví.

 

Článek si můžete přečíst ZDE.

 

 

7. ročník AVE Student Challenge na ČZU zná vítěze

7. ročník AVE Student Challenge na ČZU zná vítěze

24/5/2023

20. dubna se v sídle společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. konalo finále 7. ročníku soutěže AVE Student Challenge ve spolupráci s podnikatelským inkubátorem Point One ČZU a Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU). Do soutěže se zapojilo 78 studentů a z finálové dvanáctky, která představila své práce před zástupci a managementem AVE CZ a odborníky z univerzity, uspěly nejlépe Alexandra Tichá v kategorii inovace, Anna Honešová za celkové vystoupení a publikum nejvíce oslnila Adéla Straková.

Spolupráce podnikatelského inkubátoru Point One ČZU, České zemědělské univerzity v Praze a společnosti AVE CZ odpadové hospodářství má dlouholeté kořeny. Společné aktivity s lídrem v oblasti nakládání s odpady a zavádění nových technologií v rámci celého odpadového hospodářství je nesmírnou inspirací nejen pro studenty ČZU, ale i pro inkubované projekty v Point One. Dalšími společnými aktivitami jsou odborné stáže, zajímavé exkurze a spolupráce na bakalářských, diplomových a odborných pracích. Tyto činnosti přinášejí studentům potřebný praktický přesah do konkrétních komerčních výzev a zástupcům společnosti AVE CZ naopak neotřelé pohledy nové generace studentů na praktické řešení ekologických problémů.

Letošní 7. ročník AVE Student Challenge byl zaměřen na řešení výzev v rámci dvou témat:

• Zálohování PET lahví – výhody a nevýhody pro ekologii a odpady. Dopad na systém sběru obalů.
• Povinný sběr textilních odpadů a jejich následné využití při recyklaci.

Do finále soutěže, které probíhalo 20. dubna 2023 v sídle společnosti AVE CZ, se dostalo 12 nejlepších studentů, kteří v rámci prezentace představili své návrhy řešení odborné porotě složené z managementu AVE CZ a odborníků z ČZU. Tento ročník opanovaly ženy, jež ovládly všechny kategorie. Porota udělovala cenu za inovaci a vystoupení. Všichni zúčastnění následně vybrali vítěze ceny publika.

„V rámci 7. ročníku soutěže AVE Challenge jsme byli jako porota nadšeni počtem zúčastněných studentů. Oceňujeme zapálenost některých prezentujících finalistů do zadaných témat. V letošním roce nebylo lehké vybrat z kvalitních zástupců ČZU jednoznačné výherce. Prezentace často vyústily v živé debaty studentů a poroty, což přináší přidanou hodnotu oběma stranám. Z pohledu AVE si jednoznačně velmi vážíme dlouhodobé spolupráce s ČZU. Nápaditost ale i syrovost některých zpracování jsou pro nás velmi inspirativní,“ doplňuje marketingová ředitelka AVE Pavla Ivácková. Cena za inovaci, jež byla hlavní cena soutěže, byla vybrána na základě posouzení kvality zpracování tématu, využití navrhovaných řešení v rámci společnosti AVE CZ a za celkovou orientaci v dané problematice. Porotci Ing. Jan Šonský, Ing. Marek Livora, Ph.D., Ing. Andrea Jelínková, Ph.D., a Ing. Barbora Tojflová jako zástupci AVE CZ a zástupci ČZU doc., Ing. Vlastimil Altman, Ph.D. a Ing. Shuran Zhao zvolili jako vítězku Alexandru Tichou s její analýzou povinného sběru textilních odpadů a navrženým řešením pro lepší diagnostiku textilu v podobě tzv. digitálního pasu výrobku. Ten na základě QR kódu prozradí, z čeho se textil přesně skládá, podá informaci o jeho původu, opravitelnosti nebo recyklaci.

„Do soutěže jsem se přihlásila, protože letošní téma mě zaujalo a chtěla jsem se o něm dozvědět více. Ostatní soutěžící měli spoustu přínosných a zajímavých nápadů a názorů na dané problematiky a všichni předvedli skvělé výkony. Myslím si, že soutěž je velkým přínosem především pro studenty, kteří si mohou zkusit prezentovat své názory v bezpečném prostředí a dostanou relevantní feedback,“ komentuje svou účast v soutěži Alexandra Tichá.

Cena za vystoupení, jež se udělovala tento rok poprvé, byla vybrána na základě posouzení celkového projevu (práce s hlasem, gesty, výrazem, vtipem či napětím) a formy prezentace (vizuální stránky a struktury). Porota ve složení Ing. Kateřina Strnadová, Pavla Ivácková a Štěpánka Kozojedová jako zástupci marketingového a HR oddělení AVE CZ vybrali za vítězku Annu Honešovou, která minulý rok vyhrála cenu publika. Její letošní téma se zabývalo povinným sběrem textilních odpadů a zamýšlelo se nad módou na jedno použití. Cenu publika za celkový dojem, který hodnotili všichni zúčastnění, tj. obě poroty, studenti i zástupci Point One, vyhrála Adéla Straková, za svůj přístup k problematice zálohování pet lahví a za porovnání problematiky napříč Evropou. Za svoji prezentaci si odnesla věcné ceny od AVE CZ a finanční stipendium 2000 Kč stejně jako všechny výherkyně.

„Soutěže se společností AVE CZ jsem se zúčastnila z toho důvodu, že mě zaujalo jedno ze dvou témat – Zálohování PET lahví – které je u nás čím dál tím více aktuální. Zajímaly mě především názory ostatních soutěžících a odborné poznámky komise. Překvapil mě velmi mile (na minuty) rozplánovaný harmonogram prezentací a dále celková úroveň a profesionalita komise a celé soutěže,“ doplňuje vítězka ceny publika Adéla Straková.

Oceněným gratulujeme, finalistům blahopřejeme a všem zúčastněným přejeme hodně štěstí a třeba zase na viděnou příští rok při 8. ročníku AVE Student Challenge na ČZU.

Společnost AVE CZ získala pro svůj záměr výstavby spalovny průmyslových odpadů klíčový souhlas

Společnost AVE CZ získala pro svůj záměr výstavby spalovny průmyslových odpadů klíčový souhlas

12/5/2023

Společnost AVE CZ obdržela dne 11. května 2023 souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (MŽP) pro záměr modernizace spalovny průmyslových odpadů v Rybitví u Pardubic. Schválení znamená, že nic zásadního nebrání provedení modernizace.

Stanovisko je úspěšným završením dlouhodobého schvalovacího procesu, ve kterém byly v dokumentaci EIA zapracovány všechny připomínky, a záměr nerozporovaly ani další nezávislé autority – Česká inspekce životního prostředí, krajská hygienická stanice či Krajský úřad Pardubického kraje. Předpokladem je, že spalovna pomůže s bezpečným odstraněním odpadu především v Pardubickém a sousedním Královéhradeckém kraji. 

„Jde o zásadní milník v projektu, okolo kterého jsme vedli velmi intenzivní a pro nás přínosný dialog se širokou i odbornou veřejností. Rozhodnutí příslušných úřadů vnímáme jako potvrzení názoru, že záměr společnosti AVE CZ je ku prospěchu Pardubického kraje a České republiky jako celku,“ komentuje souhlasné stanovisko MŽP jednatel AVE CZ Aleš Hampl. 

Platí, že naprostou prioritou při plánování a realizaci záměru je ochrana zdraví obyvatel v okolí spalovny. Tomu napomohou nejmodernější dostupné technologie, včetně několikastupňového čištění spalin. „Provedení modernizace samozřejmě počítá i se všemi dalšími podmínkami, které MŽP v rámci schválení záměru zdůraznilo. Jde například o zabezpečení skladovacího prostoru pro odpady, instalaci protihlukových opatření, časová a místní omezení dopravy odpadu a podobně. Schválení modernizace je kromě toho pozitivní zprávou i v kontextu postupného legislativního omezování ukládání nebezpečných a dalších odpadů do skládek v příštích letech,“ dodává Aleš Hampl. 

 

Kontakt pro média: 
Pavla Ivácková, tisková mluvčí společnosti AVE CZ 
Tel.: +420 739 320 268, e-mail: pavla.ivackova@ave.cz 

AVE šíří ekologickou osvětu mezi mladými

AVE šíří ekologickou osvětu mezi mladými

11/5/2023

Společnost AVE se podílela na projektovém dni Setkání s vědou, který pro své studenty i letos uspořádalo Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav.  Pestrý program měl tentokrát podtitul Klimatická změna a začal výzvou Dostaň se do školy ekologicky.

Příjemný páteční den tak pro řadu studentů i pedagogů začal ranní jízdou na kole či koloběžce, pro některé dokonce pěší procházkou. Všem, kteří výzvu vyslyšeli, byly odměnou vstupenky do kina. V celodenním programu nechybělo např. mobilní planetárium, hodina moderní chemie, fyzikální divadlo, ukázka poskytování první pomoci od záchranářů, desková hra Lesárium nebo ekologický kvíz. 

Studenti vyšších ročníků se dále mohli zúčastnit řady zajímavých přednášek, které vedli vysokoškolští pedagogové a zástupci několika organizací. Jednou z nich byla i podnětná přednáška obchodního manažera AVE Ondřeje Matochy o třídění, zpracování a recyklaci odpadu v současnosti i s výhledem do budoucnosti, doplněná o řadu příkladů z praxe AVE, které klade stále větší důraz na udržitelnost a společenskou odpovědnost. 

O tom, že přednáška studenty zaujala, svědčila pozornost posluchačů, jejich zajímavé dotazy i závěrečný bouřlivý potlesk.