Vyhledávání
  • Služby
  • Zákazníci
  • Sběrné dvory a provozovny
  • O společnosti
Vyhledávání
Prohlášení společnosti AVE CZ k reportáži pořadu Reportéři ČT

Prohlášení společnosti AVE CZ k reportáži pořadu Reportéři ČT

Prohlášení společnosti AVE CZ k reportáži pořadu Reportéři ČT

15/9/2021
Pavla Ivácková, tisková mluvčí

15. září 2021 – Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se důrazně ohrazuje proti tendenční reportáži České televize, kterou odvysílala dne 13. 9. 2021 v pořadu Reportéři ČT pod názvem „Hora peněz“.

Reportáž redaktora Daniela Bártka obsahuje řadu nesprávných, neúplných a záměrně zkreslených informací, které mají v divákovi navodit dojem, že společnost AVE CZ připravila město Čáslav či další obce o finanční prostředky v řádech miliard korun, a to nevybíráním poplatků za ukládání odpadů na skládky od původců odpadu.

Spor vyvolaný zástupci města Čáslav pramení z účelového výkladu právních předpisů, na jehož základě se město Čáslav rozhodlo zpětně požadovat po původcích odpadu (tedy ne pouze po AVE CZ, ale také po jiných obchodních společnostech, obcích, školách i živnostnících) poplatky za odpad inertní povahy (tj., hlína, stavební suť, apod.), který sloužil k tvarování skládky a překrývaní komunálního odpadu. Tj., komunální "smetí" (jak se v reportáži proklamativně používá) bylo vždy zpoplatněno a poplatky odváděny.

Společnost AVE CZ od počátku sporu trvá na tom, že při provozování skládek dodržovala všechny podmínky stanovené zákonným rámcem, včetně vydaných integrovaných povolení a provozních řádů, a jako provozovatel skládky vždy odvedla všechny poplatky, které měla povinnost vybrat.

Spor s městem Čáslav je nyní předmětem mnoha správních řízení, v nichž dle informací AVE CZ dosud nebylo vydáno žádné pravomocné rozhodnutí a kauzou se také doposud nezabýval ani žádný soud.

Redaktoři České televize však záměrně prezentují některá řízení jako ukončená a dílčí vítězství města Čáslav deklarují za konečná, čímž ve své podstatě tato řízení ovlivňují. AVE CZ zvláště upozorňuje, že konkrétně rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým byla AVE CZ nepravomocně uložena povinnost uhradit částku cca 130 milionů korun českých, bylo zrušeno na základě odvolání AVE CZ. Důvodem pro zrušení rozhodnutí byly podstatné procesní i věcné vady. Toto řízení je tak i nadále vedeno před krajským úřadem, který v současnosti doplňuje dokazování ve věci. AVE CZ je přesvědčena, že o požadavku města Čáslav bude rozhodnuto tak, že je neopodstatněný a neoprávněný, ale už samotné předjímání finálního výsledku těchto řízení je zavádějící a minimálně neprofesionální.

Společnost AVE CZ se cítí být tendenční reportáží České televize a neprofesionálním přístupem jejích reportérů poškozena a je připravena hájit své dobré jméno všemi dostupnými prostředky.

Další články na téma

Další články na téma

Společnost PETKA CZ otevřela modernizovanou recyklační linku na zpracování PET lahví

Společnost PETKA CZ otevřela modernizovanou recyklační linku na zpracování PET lahví

22/3/2023

Kromě obměny technologií pro zpracování PET lahví se závod rozšířil o novou výrobní a skladovou halu a jeho vybavení bylo doplněno o inteligentní zařízení pro pokročilé třídění, které zvýší kvalitu výstupního PET recyklátu pro regranulaci a následnou výrobu nápojových obalů.

Recyklace PET lahví, která umožňuje využití materiálu k opakované produkci PET lahví a dalších výrobků, je environmentálně šetrný proces a je důležitou součástí oběhového hospodářství. Investice do nového vybavení společnosti umožní dodávat i nadále vysoce kvalitní recyklát pro další užití. Společnost PETKA CZ, a. s., patří do skupiny AVE CZ, jež v oblasti služeb zaměřených na nakládání s odpady působí na území České republiky od roku 1993.

Zařízení v Modřicích u Brna je v mnoha ohledech evropským unikátem. „Díky speciální instalované technologii recyklační linky dokáže oddělit různé druhy polymerů od PET materiálu a odstraňovat nežádoucí nečistoty. Takto je připraven PET recyklát (vločky, flakes) ve vysoké čistotě pro další zpracování v průmyslových aplikacích s minimalizací odpadů. Každoročně zde projde recyklačním procesem až 83 000 tun PET obalů,“ zmiňuje jedinečné vlastnosti linky Josef Hejl, ředitel společnosti PETKA CZ. 

Proces fyzické recyklace, na kterou se podnik zaměřuje především, je zároveň přívětivý k životnímu prostředí. „Odpadní vody čistíme s pomocí čističky odpadních vod města Brna, veškerý odpad produkovaný při zpracování PET lahví je dále využíván pro výrobu elektrické energie a ohřev vody. Samotný proces recyklace tedy žádným způsobem nezatěžuje životní prostředí a splňuje všechny atributy oběhového hospodářství,“ vysvětluje dále Josef Hejl. 

Linka na zpracování PET lahví, jejichž dodavatelem jsou akcionáři, společnost AVE a BRNOMETAL, s.r.o., vyrábí v nepřetržitém provozu každou hodinu přibližně 550–650 kilogramů PET drti, která se dále v rámci programu „bottle to bottle“ využívá k opakované produkci PET lahví, fólií pro potravinářské účely, ale také k výrobě polyesterových střiží a následně netkaných textilií, hygienických potřeb, vázacích PET pásek apod. 

„Do budoucna bychom rádi výrobní kapacity rozšířili až dvojnásobně,“ přibližuje Hejl na závěr vizi společnosti PETKA CZ, a. s., na rozvoj podniku, který svou činností přispívá k odpovědnému nakládání s odpady.

 

Kontakt pro média: 
Pavla Ivácková, tisková mluvčí společnosti AVE CZ
tel.: +420 739 320 268
e-mail: pavla.ivackova@ave.cz 

Podívejte se na záznam z veletrhu pracovních příležitostí na ČZU

Podívejte se na záznam z veletrhu pracovních příležitostí na ČZU

16/3/2023

Skvělá příležitost pro setkávání studentů s jejich potencionálními budoucími zaměstnavateli. AVE nechybělo ani letos, jelikož studenti z ČZU u nás mají dveře otevřené a kariéru jistou😊

 

 

Video můžete shlédnout zde.

Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou

Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou

2/3/2023

Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. Za zajištění sběru a recyklace již vysloužilých elektrozařízení  na provozovně Čáslav jsme obdrželi enviromentální vyúčtování od spol. ASEKOL, kde vidíme vyčíslený přínos naší společnosti k ochraně přírody v roce 2022. Elektroodpad obsahuje řadu zdraví škodlivých materiálů a díky zajištění správné recyklace vysloužilých elektrozařízení přispíváme k ochraně životního prostředí. Recyklace navíc umožňuje opětovné materiálové využití a patří mezi základní principy cirkulární ekonomiky. Míra opětovného materiálového využití je velmi vysoká a dle jednotlivých typů výrobků dosahuje až 95 %.

Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

Zpětný odběr elektrozařízení je tedy krok správným směrem. 

 

Soutěž pro děti o nejlepší pohádkovou bytost už má své vítěze

Soutěž pro děti o nejlepší pohádkovou bytost už má své vítěze

25/1/2023

„Soutěže se účastnilo několik škol a školek z Plzně a okolí a my jsme velmi potěšeni hojnou účastí. Spojení kreativní soutěže s edukativními prvky je to nejlepší řešení, jak dětem přiblížit téma ochrany přírody a správné nakládání s odpady“, vysvětluje ředitel plzeňské provozovny AVE Stanislav Hajšman.

Všechny práce byly krásné, a tak nebylo jednoduché mezi nimi vybrat jen jednu nejlepší. Proto nyní  zdobí sekretariát plzeňské kanceláře spousta krásných výtvorů od dětí.

Vítězným výtvorem se stal „Robůtek Pepa“, který byl sestaven žáky 2.A ze ZŠ, Plzeň, Podmostní 1. 

Komise zaměstnanců provozovny určila vítěze na základě velmi povedeného multifunkčního provedení, kdy byly použity různé materiály, jako např. víčka od PET lahví, staré noviny, kelímky od nápojů, obaly od vajec apod. Zároveň je patrný záměr použít robůtka  jako sběrnou nádobu na baterie.

Vítěze budeme kontaktovat, kdy bude možné si cenu osobně vyzvednout na adrese Hankova 14, Plzeň.

Všem paním učitelkám a dětem moc děkujeme za zapojení do soutěže!

Tříděný odpad se po svátcích značně navýší

Tříděný odpad se po svátcích značně navýší

10/1/2023

Podívejte se na rozhovor s naším kolegou Jaroslavem Židlickým, vedoucím třídicí linky v Benátkách n. J., který poskytl pro portál tn.cz zde:

https://tn.nova.cz/videa/4950-zive-vstupy-a-rozhovory/338605-po-silvestru-zustava-hromada-odpadu-jake-jsou-nejvetsi-chyby-v-jeho-trideni

Obalového papíru je po svátcích až o 50 % více. Obalového skla asi o 40% více a plastu přibližně o 30% více. Odpovídá to samozřejmě našim spotřebitelským návykům jako je balení vánočních dárků a vyšší spotřeba lihovin či potravin během svátků.