Vyhledávání
  • Služby
  • Zákazníci
  • Sběrné dvory a provozovny
  • O společnosti
Vyhledávání
Prohlášení společnosti AVE CZ k reportáži pořadu Reportéři ČT

Prohlášení společnosti AVE CZ k reportáži pořadu Reportéři ČT

Prohlášení společnosti AVE CZ k reportáži pořadu Reportéři ČT

15/9/2021
Pavla Ivácková, tisková mluvčí

15. září 2021 – Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se důrazně ohrazuje proti tendenční reportáži České televize, kterou odvysílala dne 13. 9. 2021 v pořadu Reportéři ČT pod názvem „Hora peněz“.

Reportáž redaktora Daniela Bártka obsahuje řadu nesprávných, neúplných a záměrně zkreslených informací, které mají v divákovi navodit dojem, že společnost AVE CZ připravila město Čáslav či další obce o finanční prostředky v řádech miliard korun, a to nevybíráním poplatků za ukládání odpadů na skládky od původců odpadu.

Spor vyvolaný zástupci města Čáslav pramení z účelového výkladu právních předpisů, na jehož základě se město Čáslav rozhodlo zpětně požadovat po původcích odpadu (tedy ne pouze po AVE CZ, ale také po jiných obchodních společnostech, obcích, školách i živnostnících) poplatky za odpad inertní povahy (tj., hlína, stavební suť, apod.), který sloužil k tvarování skládky a překrývaní komunálního odpadu. Tj., komunální "smetí" (jak se v reportáži proklamativně používá) bylo vždy zpoplatněno a poplatky odváděny.

Společnost AVE CZ od počátku sporu trvá na tom, že při provozování skládek dodržovala všechny podmínky stanovené zákonným rámcem, včetně vydaných integrovaných povolení a provozních řádů, a jako provozovatel skládky vždy odvedla všechny poplatky, které měla povinnost vybrat.

Spor s městem Čáslav je nyní předmětem mnoha správních řízení, v nichž dle informací AVE CZ dosud nebylo vydáno žádné pravomocné rozhodnutí a kauzou se také doposud nezabýval ani žádný soud.

Redaktoři České televize však záměrně prezentují některá řízení jako ukončená a dílčí vítězství města Čáslav deklarují za konečná, čímž ve své podstatě tato řízení ovlivňují. AVE CZ zvláště upozorňuje, že konkrétně rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým byla AVE CZ nepravomocně uložena povinnost uhradit částku cca 130 milionů korun českých, bylo zrušeno na základě odvolání AVE CZ. Důvodem pro zrušení rozhodnutí byly podstatné procesní i věcné vady. Toto řízení je tak i nadále vedeno před krajským úřadem, který v současnosti doplňuje dokazování ve věci. AVE CZ je přesvědčena, že o požadavku města Čáslav bude rozhodnuto tak, že je neopodstatněný a neoprávněný, ale už samotné předjímání finálního výsledku těchto řízení je zavádějící a minimálně neprofesionální.

Společnost AVE CZ se cítí být tendenční reportáží České televize a neprofesionálním přístupem jejích reportérů poškozena a je připravena hájit své dobré jméno všemi dostupnými prostředky.

Další články na téma

Další články na téma

Pražské služby a AVE jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz odpadu

Pražské služby a AVE jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz odpadu

1/12/2023
Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské služby, a.s. a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole.
„Jezdím Mercedesem a o víkendu mám volno, co víc si přát?“

„Jezdím Mercedesem a o víkendu mám volno, co víc si přát?“

16/11/2023
Pan Vakeš jezdí od roku 2007 s nákladním Mercedesem, vozí 40kubíkové kontejnery s papírem, plastem či jiným odpadem. U svozové firmy ho to baví, a navíc, jak s úsměvem dodává, má dobrý pocit, že je díky jeho práci v okolí čisto.
„Změnila jsem zaměstnání a překvapila sama sebe“

„Změnila jsem zaměstnání a překvapila sama sebe“

9/11/2023
Monika Künzlová má ráda zvířata, a tak s nimi spojila své profese. Původně byla ošetřovatelkou v zoo, později pracovala ve slavné stáji u závodních koní. Ale když nastal čas na změnu, rozhodla se pro zcela novou výzvu: nastoupila do prakticky výhradně mužského kolektivu, sedlo vyměnila za sedačku automobilu, a když je potřeba, umí vzít do ruky i motorovou pilu.
AVE předala nový defibrilační přístroj AED v Jilemnici

AVE předala nový defibrilační přístroj AED v Jilemnici

26/10/2023
Nový přístroj AED byl slavnostně předán na městském úřadě v Jilemnici. Defibrilační přístroj byl pořízen za finanční podpory naší společnosti a bude sloužit veřejnosti.
I na podzim jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko

I na podzim jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko

8/10/2023
Opět jsme se připojili k akci Ukliďme Česko, kde během podzimu probíhá přes 500 úklidů.