Nápravná opatření - Laguny Ostramo, nadbilanční kaly, 1. realizační etapa